Dla naukowców

Wiele projektów i eksperymentów badawczych wymaga obliczeń wielkiej skali oraz dostępu do zgromadzonych danych. CI TASK oferuje wykorzystanie zarówno Superkomputera wraz z oprogramowaniem jak i umożliwia przechowywanie i wykorzystanie różnego typu danych i wyników obliczeń oraz ich wizualizację.

Obliczenia naukowe w ramach grantów badawczych

Możliwości: Użytkownicy mający w CI TASK aktywne  granty obliczeniowe mogą korzystać z wieloprocesorowych systemów obliczeniowych (superkomputerów).

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Stabilne środowisko obliczeniowe.
 2. Skrócenie czasu wykonywanych obliczeń.
 3. Duże zasoby pamięciowe i dyskowe.
 4. Prekonfigurowane środowiska pracy.
 5. Dostęp do szkoleń i warsztatów.

Pakiety oprogramowania naukowego

Możliwości: Użytkownicy zasobów CI TASK mają dostęp do specjalistycznych aplikacji naukowych (chemia, fizyka, matematyka, projektowanie, itp.) oraz oprogramowania narzędziowego i systemowego (kompilatory, biblioteki, system kolejkowy, itp.).

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Bezpłatny dostęp do oprogramowania (w tym na stacjach roboczych).
 2. Dostęp do najnowszych pełnych wersji.
 3. Skonfigurowane i przetestowane środowisko.
 4. Pomoc administratorów i konsultantów.

NCNdata - przechowywanie i archiwizacja danych na potrzeby realizacji projektów NCN

Centrum Informatyczne TASK, w ramach wsparcia naukowców przy realizacji projektów dotowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oferuje usługę realizującą wymagania NCN zawarte w Planie Zarządzania Danymi dotyczące "Przechowywania i tworzenie kopii zapasowych podczas badań".

 

CI TASK oferuje badaczom usługę gromadzenia danych w usłudze sync&share. W ramach usługi zespół otrzymuje:

 • w okresie realizacji projektu:
  • 100 GB przestrzeni składowania danych,
  • dostęp do danych dla 5 członków zespołu badawczego za pomocą indywidualnych kont,
  • dostęp do danych za pomocą aplikacji na urządzenia końcowe oraz przez przeglądarkę internetową,
  • automatyczny mechanizm tworzenia kopii zapasowych danych: wykonywane raz w tygodniu z dwutygodniową retencją.
 • po zakończeniu projektu przechowywana jest jedna kopia zapasowa.

Istnieje możliwość zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej (40 zł / TB / miesiąc)* oraz zwiększenia liczby użytkowników (10 zł / użytkownika / miesiąc).
Bezpłatna usługa skierowana jest dla zespołów realizujących granty NCN na uczelniach będących uczestnikami TASK.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: ncn-dane@task.gda.pl

* 1 TB przestrzeni obejmuje 342 GB przestrzeni przechowywania oraz 2 x 342 GB przestrzeni na dwie kopie zapasowe

Formularz wnioskowania o usługę NCNdata
Do rejestracji wymagana jest konto w SSO
Zasady korzystania z usługi

Przechowywanie danych

Możliwości: Przechowywanie dużych wolumenów danych, składowanie kopii bezpieczeństwa.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Dane przechowywane w kraju (ułatwienia dot. transferu danych).
 2. Wysoka wiarygodność magazynu.
 3. Przyjazny interfejs dostępu do danych.
 4. Wsparcie przy migracji i przygotowaniu mechanizmu kopii zapasowych do Centrum.

Repozytoria kodów

Możliwości: Zdalne repozytoria kodu źródłowego z możliwością tworzenia dokumentacji (wiki, GitLab Pages), zarządzania zgłoszeniami (tickets) i elastycznymi uprawnieniami dostępu. Wytworzone oprogramowanie może być udostępniane w formie zarchiwizowanej (artifacts) lub skonteneryzowanej (Docker Registry), a dzięki mechanizmom automatyzacji możliwe jest także definiowanie procesów Continous Integration/Continous Delivery (CI/CD).

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Współdzielenie kodu źródłowego.
 2. Wersjonowanie.
 3. Możliwość śledzenia historii zmian.
 4. Redukcja zadań związanych z utrzymaniem oprogramowania dzięki możliwości automatyzacji procesów testowania i/lub wdrażania (CI/CD).
 5. Baza wiedzy o projekcie utrzymywana w jednym miejscu.
 6. Dostęp do kodu z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet.

Dostęp do laboratoriów CI TASK

Możliwości: CI TASK oferuje dostęp do 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych z możliwością przeprowadzenia eksperymentów badawczych na wybrany temat.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Rozwiązywanie problemów przetwarzania energooszczędnego.
 2. Wykorzystanie chmury obliczeniowej.
 3. Pogodzenie różnorodności technologicznej.
 4. Organizowanie źródeł danych.

Wspólne projekty z CI TASK

Możliwości: Rozwój infrastruktury sieciowo-obliczeniowej w ramach projektów z mapy drogowej.

Korzyści z wykorzystania usługi

 1. Udoskonalenie usług HPC dla potrzeb środowiska naukowego i gospodarczego.
 2. Technologiczna modernizacja sieci w kierunku zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa przetwarzania usług.
 3. Tworzenie centrum gromadzenia i udostępniania otwartych danych badawczych w celu realizacji nowych scenariuszy badawczych.
 4. Budowa nowej siedziby CI TASK oraz oferta usług inteligentnych.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– emulacja obliczeń kwantowych

Możliwości: Symulacja komputera kwantowego wraz z narzędziami wspierającymi.

 1. Rozwiązywanie problemów opisywanych za pomocą algorytmów kwantowych.
 2. Gotowość wykorzystania kodu na rzeczywistym komputerze kwantowym.
 3. Możliwość zaznajomienia się użytkowników z problematyką przetwarzania kwantowego.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Analityka Big Data

Możliwości: Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem typowych narzędzi Big Data.

 1. Analiza dużych zbiorów danych znacznie przekraczających możliwości przechowywania w pamięci operacyjnej komputerów (5V).
 2. Zestaw standardowych narzędzi umożliwiających przetwarzania i transfer analizowanych danych.
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– Uczenie sieci neuronowych

Możliwości: Tworzenie i efektywne uczenie sieci neuronowych.

 1. Łatwe wdrożenie standardowej lub nowej architektury sieci neuronowej.
 2. Uczenie wykorzystujące wysokowydajne karty GP/GPU.
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Dostarczenie gotowych środowisk wykonawczych oraz aplikacji
– usługa renderowania wizualizacji

Możliwości: Tworzenie (renderowanie) grafiki 3D dla systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

 1. Efektywne renderowanie grafiki 3D na podstawie zadanych modeli użytkownika.
 2. Gotowy zestaw narzędzi do zarządzania procesem renderingu.
 3. Predefiniowane środowisko, które może być wykorzystane bez pracochłonnej konfiguracji.

Wizualizacja danych medycznych
– Wirtualny mikroskop

Możliwości: Przeglądanie i wizualizacja danych medycznych dostarczanych ze skanera tkanek.

 1. Łatwe przeglądanie szczegółów dot. przeprowadzanych badań medycznych w kontekście gromadzonych danych w repozytorium.
 2. Elastyczne grupowanie (np. za pomocą schematu graficznego organizmu) danych do prezentacji.
 3. Integracja z repozytorium otwartych danych naukowych (MOST Danych), jak również interface do innych systemów.

KONTAKT

ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00